Weryfikacja dokładności – Kalibracja wag

Pod względem dokładności wagi możemy wyróżnić:

Wagi kontrolne

Wagi, służące do ważenia kontrolnego nazywane są przyrządami wzorcowymi. Wagi te nie podlegają weryfikacji i nie mogą być wykorzystywane  w handlu. Na tego typu wagi może być wystawiony certyfikat kalibracji, na którym zarejestrowane są odczyty wagi. Certyfikat kalibracji jest wymagany szczególnie w firmach, w których istnieje system jakości ISO. Czas kolejnej kalibracji wagi jest wyznaczony indywidualnymi wytycznymi firmy  lub świadectwem wzorcowania. Możliwa wysyłka świadectwa wzorcowania. W takim wypadku prosimy o kontakt.

Wagi kalibrowane

Wagi stosowane w handlu, na bazie których opiera się cena, nazywane są miernikami i podlegają kalibracji, którą prowadzi GUM (Główny Urząd Miar). Jeśli przyrządy są użytkowane nieregularnie bądź rzadko, wówczas wzorcować można je raz na 2 lata. W przypadku jeśli nie została wykonana kalibracja przez GUM, wagę należy używać wyłącznie do ważenia kontrolnego.

Weryfikacja- kalibracja wagi - świadectwo wzorcowania

Weryfikację wagi można zapewnić samemu bądź przez nas. Jeśli chcesz zakupić nową, już wykalibrowaną wagę bądź ze świadectwem wzorcowania, należy podać taką informację w zamówieniu. Cena kalibracji nie jest uzwględniona w cenie wagi. Koszt weryfikacji zależny jest od obciążenia wagi.

Strona internetowa do świadczenia usług wykorzystuje cookies zgodnie z polityką cookies. Zgadzam się