Udział w organizacjach i nagrody

Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Electronic Commerce APEK

Stowarzyszenie Electronic Commerce APEK jest to stowarzyszenie 300 firm, przedsiębiorców i ekspertów w handlu elektronicznym. Stowarzyszenie APEK została założona w 1998 roku jako niezależna organizacja, która wspiera rozwój handlu elektronicznego w Czechach. Do członków APEKu należą największe sklepy internetowe, najlepsze softwarowe spółki i instytucje finansowe.

APEK

Stosujemy terminologię kodeksu terminu dostarczenia, Stowarzyszenie APEK

Celem zgodności tych zasad jest ustalenie jasnych zasad dotyczących sprawozdawczości na temat stanu zapasów towarów oferowanych w e-commerce.

Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego i sklepu wysyłkowego ADMEZ

ADMEZ jest profesjonalnym stowarzyszeniem osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność w marketingu bezpośredniego i sprzedaży na odległość. W Republice Czeskiej jest członkiem Stowarzyszenia Handlu i Turystyki, na poziomie międzynarodowym ówczesnego Europejskiego Stowarzyszenia E-commerce i sprzedaży wysyłkowej (EMOTA) także Europejskiej Federacji Direct i Interactive Marketing (FEDMA). Współpracuje z szeregiem innych organizacji zawodowych i instytucji szkoleniowych Członkostwo w AMDEZ zobowiązuje nas do przestrzegania kodeksu etycznego.