Ochrona danych osobowych

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Sprzedawca zapewnia swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.

Na potrzeby zamówienia należy podać następujące dane: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Są to informacje niezbędne do dostawy towaru oraz rozpatrywania ewentualnych zwrotów i reklamacji.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści regulaminu B2B Partner Spółka z o.o. i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych Zamawiającego dla celów marketingowych oraz reklamowych B2B Partner Spółka z o.o.

Za odrębną zgodą kupującego lub w oparciu o inne uprawnienie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazać dane osobowe kupującego firmom Ceneo sp. z o.o. w celu wyrażenia i opublikowania opinii o dokonanych zakupach.

Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Sklepu Internetowego poprzez pocztę elektroniczną (zamowienia@b2b-partner.pl)

W procesie gromadzenia i przetwarzania Państwa danych dochowujemy należytej staranności związanej z ich ochroną i wykorzystaniem przez osoby niepowołane. Kwestia bezpieczeństwa naszej bazy adresowej jest dla sprawą priorytetową i podlega stałemu audytowi wewnętrznemu w naszej firmie.

Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji Państwa zamówień i będą udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym na zasadzie porównywania i weryfikacji danych adresowych firm oraz usługodawcom, firmom przewozowym i kurierskim współpracującym z B2B Partner Spółka z o.o. w celu zrealizowania Państwa zamówień).