Kontakt

Darmowa infolinia 800 133 133
W godzinach 8 - 16
Jesteśmy też na chacie rozpocząć chat

Darmowa infolinia

800 133 133

W przypadku reklamacji

proszę wypełnić formularz reklamacji

W sprawie zamówień

zamowienia@b2b-partner.pl

W sprawie pytań technicznych

pytania@b2b-partner.pl

Adres do fakturacji

B2B Partner sp. z o.o. Królewska 65A/1 30-081 Kraków
NIP: 6772357018 REGON: 121515199 BRE Bank SA Oddział w Bielsku-BiałejNr rachunku bankowego: PL11114010490000218354001001
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384486.